Title: “Kagen no Tsuki” | Artist: Komatsu Ryouta & Charlie Kousei | Show: Mononoke