Title: Imakoko | Artist: Nao Touyama | Show: Tsuki ga Kirei